LUGLIO 4

SPOTTING DAY  MALPENSA 

parte 3         gli aerei extra-europei e vita d'aeroporto